Terug naar kenniscentrum

 

Waardeberging

De inbraakwerendheid van een kluis is af te lezen aan zijn indicatie waardeberging. Hoe hoger deze is des te beter is de kluis bestand tegen een inbreker.

Als u een kluis zoekt met een goede inbraakweerstand die ook de wat zwaardere inbreker moet tegenhouden dan adviseren wij minimaal een indicatie waardeberging van € 23.000,-. Denk hierbij aan toepassingen in bedrijven of bij de duurdere woningen. Voor de gelegenheidsinbreker zal een kluis met een indicatie waardeberging van € 2.500,- t/m € 7.000 voldoende kunnen zijn.

De indicatie waardeberging wordt bepaald door een team van experts die de betreffende kluis "openbreken".
Aan de hand van hun bevindingen wordt de kluis ingeschaald.
Dit gebeurt volgens de Europese norm EN-EN 1143-1.

De werkwijze bij het testen volgens de Europese norm is in grote lijnen als volgt:
Er worden één of meer openingen in het produkt gemaakt door testers die beschikken over alle relevante kennis en vaardigheid op het gebied van braak. De manier van openen wordt aan de testers overgelaten. Men noteert de handelingen nauwkeurig.
De verkregen resultaten worden omgezet in een weerstandswaarde, waarbij rekening is gehouden met de factor tijd en het gebruikte gereedschap. De laagst gemeten weerstand is de basis voor de klassering.

Wat houdt nu precies de term indicatie waardeberging in?

De Indicatie Waardeberging is het bedrag aan geld dat zich:
- in een bepaalde kast,
- in de standaard uitvoering,
- in onbewoonde, onbewaakte en niet beveiligde panden,
- binnen de bebouwde kom, mag bevinden.

Concreet betekent dit dat als u voor € 10.000,- in een kluis met een indicatie waardeberging van € 5.000,- aan waarde heeft liggen, de verzekering slechts € 5.000,- zal uitbetalen.

indicatie waardeberging volgens EN-EN 1143-1
CEN I € 9.000,00
CEN II € 23.000,00
CEN III € 36.000,00
CEN IV € 55.000,00
CEN V € 82.000,00
CEN VI € 91.000,00
CEN VIII t/m XIII op aanvraag verzekeraar

indicatie waardeberging volgens EN-EN 14 450
S1 € 2.500,00
S2 € 5.000,00

indicatie waardeberging volgens NCP
Safe 1 € 1.000,00
Safe 2 € 2.500,00
Safe 3 € 5.000,00
Safe 4 € 7.000,00


De Vereniging Geld- en Waardeberging heeft een nuttig boekje "veilig verzekerd" uitgebracht met nuttige informatie over de diverse eisen aan kluizen. U kunt het boekje hier downloaden

 

Terug naar kenniscentrum